Гурток «Лабіринтами економіки» звітує…

Засідання гуртка «Лабіринтами економіки» об’єднало у науковій полеміці студентів спеціальностей галузі знань Управління та адміністрування. Висвітлення проблем економіки та торгівлі чи не найактуальніші на сьогодні, потребують ретельного аналізу та ґрунтовних досліджень. Майбутні фахівці добре це усвідомлюють, бо ж їхня діяльність обов’язково повинна базуватись на процесах реформування та модернізації держави.

Результати наукових розвідок опубліковані у таких виданнях:

1. Сідор І.І. Шляхи активізації інвестиційного клімату Закарпаття / І.І. Сідор, С.В. Стеблюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки (м. Дніпро, 23 березня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – С. 79-81

2. Дусин У. В. Розвиток страхових послуг України / У.В. Дусин, С.В. Стеблюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підприємництво, облік та фінанси: національні особливості та світові тенденції» (м. Київ, 16 березня 2019 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – С. 66-69

3. Пилипанинець Д. В. До проблеми інноваційного розвитку Закарпаття /    Д.В. Пилипанинець, С.В. Стеблюк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» у 3 ч. – Полтава ЦФЕНД. – Ч.1. С.51-52

4. Буришин О. Ю., Габовда Е. Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств / О.Ю. Буришин, Е.Г. Габовда, С.В. Стеблюк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Творчий пошук молоді – курс на ефективність». – Хмельницький, 2019. – С.132-134

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *