Інформація про коледж

Статут 

Кошторис на 2016 рік та всі зміни до нього 

Штатний розпис на 2016 рік

Щорічний звіт керівника коледжу

Положення про педраду 

Оприлюднені рішення педради 

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором 

Положення про екзаменаційну комісію

Рішення педради про затвердження перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності коледжу

Рішення педради про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про структурні підрозділи 

Склад керівних органів

Правила прийому 2016 рік

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг 

Сертифікати про акредитацію 

Положення про приймальну комісію 

Оприлюднені рішення приймальної комісії 

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування 

Положення про орган студентського самоврядування 

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку коледжу