Інформація про коледж

Статут 

Щорічний звіт керівника коледжу

Положення про педраду 

Оприлюднені рішення педради 

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором 

Положення про екзаменаційну комісію

Рішення педради про затвердження перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності коледжу

Рішення педради про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про структурні підрозділи 

Інформація про склад керівних органів

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг 

Сертифікати про акредитацію 

Положення про орган студентського самоврядування 

Колективний договір

Контингент студентів

Правила внутрішнього розпорядку коледжу

Вартість оствіньої послуги

Експертні висновки