КОНФЕРЕНЦІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених «Підприємництво і торгівля:
сучасні тенденції і перспективи розвитку»

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Країна: Україна Місто: Мукачево

Тези до: 30.03.21 Дата проведення: 22.04.21

E-mail: mktek.conf@gmail.com

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: (050) 693-14-18 Тягунова Наталія Михайлівна

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас та студентів закладу освіти взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів освіти та молодих вчених«Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі

Мета конференції: формування у здобувачів освіти знань, навичок, досвіду щодо розвитку торгівлі, підприємництва в умовах конкурентного середовища

Голова оргкомітету: директор МКТЕК, к.е.н., доцент Кабаці Богдан Іванович

Заступник голови: к. е. н., професор Тягунова Наталія Михайлівна

Форма проведення – заочна

Робочі мови конференції: українська, англійська

Заплановано видання збірника тез доповідей конференції (електронний варіант). Збірник тез доповідей та сертифікати учасників будуть надіслані авторам на їх електронні адреси.

Умови участі у конференції:

Необхідно не пізніше 30 березня 2021 р. надіслати на e-mail: mktek.conf@gmail.com:

  1. Файл із тезами. Файл називати ім’ям першого автора.
  2. Заявку на участь у конференції (бланк).

Оргкомітет буде вдячний за заздалегідь надіслані заявку учасника і тези доповіді.

Увага! Матеріали, що не відповідають вимогам або надіслані після 30 березня 2021 р., не приймаються.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

Вимоги до тез:

Тези   конференції   друкуються   без   редагування   – із наданих оригіналів. Оргкомітет залишає за собою право відмовити в друкуванні невідредагованих тез, які не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну. Тези подаються в електронній версії файла формату Word для Windows XP (розширення doc, rtf ) обсягом 2 повні сторінки формату А5 (148×210 мм); шрифт Times New Roman, розмір 11, міжрядковий інтервал одинарний; поля повинні бути: праве, ліве, верхнє, нижнє –  20 мм.

Усі рисунки, що містяться в тезах конференції, виконуються у графічних редакторах, сумісних із текстовим редактором Word. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця – мати назву. Ілюстрації й таблиці нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Таблиці та ілюстрації розміщуються під текстом, у якому подано посилання на них. Ілюстрації повинні бути чорно- білими, чіткими та контрастними, без фону. Кольорові графіки робити не можна. Назву рисунка та пояснювальні дані розміщують під ілюстрацією та відцентровують.

Наприклад: Рис. 1. Обсяги торгівлі (шрифт 9 жирний).

Кожен рисунок відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту. Рисунки мають бути виконані у Word 2003.

Кожна таблиця відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту. Над таблицею слід ставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якою розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

Наприклад:

Таблиця 1

Динаміка обсягів торгівлі… (шрифт 10 жирний)

Ініціали та прізвища автора (-ів) виділити жирним; ПІБ автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання світлим; назву ЗВО, місто – світлим курсивом. Усе вирівняти по правому полю сторінки; назва тез – великими жирними літерами по центру; відступивши рядок, друкувати текст тез; міжрядковий інтервал – одинарний. Текст тез набирати без переносів.

Список використаних джерел (список літератури) в тезах подавати не потрібно.

Приклад оформлення тез:

Іваненко О.О.

Науковий керівник: Н.М. Тягунова к.е.н, проф.

Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

(10 жирний, великі літери)

Текст тез доповіді

Заплановано роботу таких секцій:

1.Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: погляд молоді.

2. Торгівля України: історія розвитку, проблеми та актуальні тренди.

3. Підприємництво: вектори розвитку та інновації.

4. Якість та безпечність товарів.

5. Маркетинг, менеджмент, фінанси, облік, інформаційні технології як драйвери
розвитку торгівлі та підприємництва.

6. Туризм та готельно-ресторанний бізнес

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Україна, м. Мукачево
вул. Ярослава мудрого, 40 , МКТЕК