Контингент студентів

 Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу
 (станом на 01.10.201р.)   

Спеціальності

Разом

Молодші спеціалісти

Бакалаври

денна заочна
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

289

256 14

19

Облік і оподаткування

53

50 3

Фінанси, банківська справа та страхування

48

40 8

Готельно-ресторанна справа

101

88 13

Всього

491

434 38

19