Контингент студентів

 Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу
 (станом на 01.10.2017р.)   


з/п

Шифр та назва спеціальності Форма навчання (осіб) Разом

Денна

Заочна

1. 5.03050901 Бухгалтерський облік
( 071 Облік і оподаткування)

81

8

89

2. 072 Фінанси, банківська справа та страхування

42

7

49

2. 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
(076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

267

20

287

3. 5.14010102 Ресторанне обслуговування
( 241 Готельно-ресторанна справа)

87

18

105

 

Всього

477 53

530