ПОЛОЖЕННЯ

Положення про педагогічну раду

Положення про екзаменаційну комісію

Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про бакалаврське відділення

Положення про денне відділення

Положення про циклову комісію

Положення про бібліотеку

Положення про орган студентського самоврядування 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ ТА ЗАЛІКИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ