Педагогічний колектив

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Директор коледжу – кандидат економічних наук Кабаці Богдан Іванович

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Відомості про кадрове забезпечення освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти здобуття профільної середньої освіти

Кадровий склад циклової комісії загальноосвітніх дисциплін  

Це досвідчені педагоги-новатори, які мають вищу фахову освіту, багатий досвід, сповнені творчого запалу та енергії.

Серед них – 1 кандидат наук, доцент; 2 викладачі-методисти, 1 кандидат у майстри спорту, 2 старші викладачі, 8 викладачів вищої категорії, 1 магістр.

Основними завданнями циклової комісії є: оптимізація викладання загальноосвітніх дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури, сприймає ідеали гуманізму і демократії, активно бере участь у перетворенні суспільства з почуттям відповідальності за свою долю, а також долю своєї країни.

Основний напрям освітньої діяльності  – створення проєктів з різних дисциплін, кращі з яких студенти презентують на загальноколеджівській конференції.

Студенти під умілим керівництвом викладачів циклу, є активними учасниками не тільки освітнього процесу, а й різноманітних заходів, почесними призерами Всеукраїнських олімпіад і Міжнародних мовно-літературних конкурсів імені Тараса ШЕВЧЕНКА та Петра ЯЦИКА.

Здобувачі освіти є активними учасниками гуртків, студій, клубів за інтересами. Серед них: літературно-театральна студія, гурток екскурсоводів “Паралель” та знавців іноземної мови “English club”. Гуртківці вправно випробовують свої таланти у постановці спільних студентсько-акторських проєків, створенні поетичних альманахів, у виготовленні рекламних буклетів свого закладу освіти, розвивають навички комунікації рідною та іноземною мовами.

 

Циклова комісія фахових дисциплін

Кадрове забезпечення циклової комісії фахових дисциплін:

241 Готельно-ресторанна справа

076 Підприємництво та торгівля

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

071 Облік і оподаткування

У колективі циклової комісії – 11 педагогічних працівників, в т.ч. спеціалістів вищої кваліфікаційної  категорії – 10 осіб ,  (серед яких  3 мають науковий ступінь, вчене звання:  кандидата наук – 3 особи; доцента – 3 особа ); спеціалістів першої категорії – 1 особа, які забезпечують викладання дисциплін на високому фаховому рівні.

Підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії здійснюється через участь у роботі методичних та наукових семінарів і конференцій, стажування в провідних вищих закладах освіти України, підприємствах та організаціях.

Основне завдання циклової комісії – підготовка  соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями достатніми для успішного розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем.

Структура програм фахових дисциплін передбачає оволодіння системою поглиблених знань щодо загальнонаукових та спеціальних методів, професійних методик і технологій, які необхідні для забезпечення ефективної виробничо-технологічної, сервісної  діяльності суб’єктів господарської діяльності.

Викладачами циклу на високому рівні проводяться позааудиторні заходи: заняття на виробництві з фахових дисциплін, різноманітні конкурси, інтелектуальні ігри, на яких студенти мають можливість показати рівень знань, а також свою кмітливість і таланти, уміння йти в ногу з вимогами роботодавців.

Студенти навчаються у сучасних лекційних аудиторіях, оснащених інтерактивними дошками та мультимедійними засобами, набувають практичних вмінь і навичок у діючих підприємствах, беруть активну участь у науково-дослідній роботі  під керівництвом провідних викладачів. За результатами проведених досліджень вони виступають із доповідями на конференціях коледжу та міжвузівських конференціях, публікують тези та статті у наукових виданнях.

За час існування циклової комісії підготовлено тисячі висококваліфікованих фахівців, які успішно працювали і працюють у сфері торгівлі, послуг, у митних службах та інших структурах.

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *