Гурток «Лабиринтами економіки»

Керівник гуртка    Стеблюк Світлана Василівна

Вивчення економіки позитивно впливає на розвиток особистості, дозволяє сформувати в неї такі риси як ініціативність, підприємливість, відповідальність, поважне відношення до праці.
Метою гурткової роботи є залучення студентів до економічної освіти,  вивчення економічних наук з розширеним використанням математики для моделювання та розв’язування  економічних задач.
Основні завдання гурткової роботи: формувати здатність аналізувати потенціал національної економіки та вміння досліджувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави; визначати напрями розвитку національної економіки, її галузей і сфер; оцінювати конкретні ситуації та приймати рішення про напрям розвитку національної економіки, навчитися стратегії співробітництва, переговорів, з’ясувати особливості роботи підприємств зовнішньоекономічної діяльності, формувати уміння обстоювати думку; навчитись ефективної взаємодії, виховувати повагу до національних символів держави.

IMG_0519 IMG_0518

IMG_0521 IMG_0520