МКТЕК: студентська наука 2020

30 квітня 2020 року В Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі відбулася заочна студентська наукова конференція. В конференції взяли участь студенти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та освітніх ступенів молодшого спеціаліста та бакалавра. В наукових доповідях студентів розглядалися актуальні питання новацій в системі загальноосвітніх дисциплін, проблеми економіки, обліку, фінансів, управління, торгівлі, підприємницької та біржової діяльності, готельно-ресторанного бізнесу, інформаційних технологій та інноваційного розвитку. Важливо, що частина доповідей була виконана та презентована іноземними мовами, що переконує в прагненні студентів підвищити якість підготовки та розширенні їх особистісних і професійних можливостей. Проведення студентської наукової конференції свідчить про прагнення студентів долучитись до розв’язання актуальних проблем у різних сферах суспільного життя та усвідомлення ними власної відповідальності за майбутнє держави.
В цілому проведення конференції засвідчує зацікавленість студентів у самостійній науковій роботі, небайдужість до обраної майбутньої професії,  бажання покращувати свої знання іноземної мови і слугуватиме підвищенню якості фахової підготовки студентів, забезпеченню у майбутньому їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *